**پیام تسلیت** 1398/02/23
بدینوسیله در گذشت آقای مهندس محمدرضا کرمی ناظر پروژه شهید رجایی را تسلیا عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، غفران الهی را برای عزیز سفر کرده و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.