اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/07/05
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات و طراحی ترمینال و ساختمانهای جنبی فرودگاه آباده" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/07/05
 
ابلاغ قرارداد "نظارت بر احداث ساختمان مانیتورینگ حراست فرودگاه مشهد " به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/07/01
 
ابلاغ قرارداد " مطالعات مفهومی، پایه و تفصیلی فاز 1 و 2 پروژه مجتمع ICT استان مازندران" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/07/01
 
ابلاغ قرارداد "نظارت بر عملیات اجرایی پروژه مجتمع ICT هرمزگان" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/06/27
 
ابلاغ قرارداد "طراحی سیویل خشكی پروژه بانكرینگ مجتمع صنعتی پارسا سلخ قشم" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1402/06/26
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه " مطالعات مفهومی، پایه و تفصیلی فاز 1 و 2 پروژه مجتمع ICT استان مازندران" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1402/06/23
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه "نظارت بر عملیات اجرایی پروژه مجتمع ICT هرمزگان" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**تفاهمنامه همکاری*
تاریخ خبر :
1402/06/22
 
امضا تفاهمنامه همکاری با شهرداری چابهار

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/06/19
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات تكمیل موج شكن های مردمی در سطح شهرستان بندر لنگه (مقام، شناس،دیوان، گرزه و كلات)" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/06/12
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات احداث كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:


    صفحه 1 از 46 ( 454 ركورد)