اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1397/04/26
 
ابلاغ قرارداد "فاز سوم طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی" به شرکت طرح نو اندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1397/04/26
 
ابلاغ قرارداد"تهیه و تدوین متن همسان موافقتنامه، ‌شرایط عمومی، شرایط خصوصی و سایر پیوست‌های قراردادهای بهره‌برداری و نگهداری" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1397/04/13
 
ابلاغ قرارداد "نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های شهرک سازی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قم" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1397/04/12
 
ابلاغ قرارداد "طراحی کارخانه چسب های صنعتی هنکل" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1397/04/09
 
شرکت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه "خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و كارگاهی) پروژه تكمیل ترمینال و محوطه سازی مربوطه و جاده دسترسی اپرون به ترمینال فرودگاه لامرد" گردید.

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1397/03/19
 
شرکت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه "نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های شهرک سازی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قم" گردید.

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1397/03/13
 
اعلام قبولی پیشنهاد خدمات مشاور شرکت طرح نواندیشان در فاز سوم طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1397/01/18
 
شرکت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه مامورسراهای تاسیسات تقویت فشار گاز صفاشهر، جهرم و خاوران و پروژه راه های دسترسی به تاسیسات تقویت فشارگاز پارچین، سمنان، اردستان و فامنین گردید.

منبع خبر:
**گواهینامه ها**
تاریخ خبر :
1396/12/19
 
شرکت طرح نو اندیشان مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد کیش را دریافت نمود.

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1396/12/15
 
شرکت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه ارائه خدمات مشاوره مرحله اول، دوم، سوم، نقشه برداری و ژئوتکنیک ساختمان جامع توانبخشی شهرستان پل ذهاب گردید.

منبع خبر:


    صفحه 1 از 8 ( 71 ركورد)