اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/12/02
 
ابلاغ قرارداد "مهندسی، نظارت كارگاهی و بازنگری طراحی پروژه های شركت پایانه های نفتی ایران" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**جلسه**
تاریخ خبر :
1399/11/14
 
جلسه پروژه احداث کمربندی شمالی اسلامشهر با حضور شهردار محترم اسلامشهر

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/11/11
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات مفهومی معماری دانشكده پزشكی، پیراپزشكی و پرستاری دانشگاه علوم پزشكی دزفول"به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/11/05
 
ابلاغ قرارداد "تهیه و تدوین اسناد نظام فنی و اجرایی (بسته سال 99)" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**بازدید**
تاریخ خبر :
1399/10/30
 
بازدید مدیرکل محترم بنادر و دریانوردی امیرآباد و هیأت همراه از عملیات اجرایی اسکله رو رو بندر امیرآباد

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/10/27
 
ابلاغ قرارداد"مطالعات ایمنی شهر جدید گلبهار" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/10/24
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات تامین آب در شرایط اضطراری شهر مشهد" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**تقدیرنامه**
تاریخ خبر :
1399/10/06
 
اخذ تقدیرنامه از سازمان شیلات ایران برای عملیات اجرایی پروژه اسکله پزم

منبع خبر:
**بازدید**
تاریخ خبر :
1399/10/03
 
بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی از عملیات اجرایی پروژه ایستگاه راه اهن خاوران ( تبریز)

منبع خبر:
**بازدید**
تاریخ خبر :
1399/10/03
 
بازدید هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی از پیشرفت عملیات اجرایی کارگاه بندر شهیدرجایی

منبع خبر:


    صفحه 1 از 24 ( 240 ركورد)