اخبار و رویداد ها
**تقدیرنامه**
تاریخ خبر :
1400/07/21
 
اخذ تقدیرنامه از موسسه رویش نهال جوان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/06/27
 
ابلاغ قرارداد "نظارت بر عملیات اجرایی ترمیم موج‌شکن‌های مردمی جد و بیردف در منطقه غرب چابهار" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/06/22
 
ابلاغ قرارداد "ارزیابی و بررسی عملیات برفروبی و یخ‌زدایی معابر در شهرداری منطقه یك تهران " به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**تقدیرنامه**
تاریخ خبر :
1400/06/14
 
اخذ تقدیرنامه از شرکت شهرک های صنعتی استان قم برای پروژه " نظارت بر پروژه های شهرک های صنعتی استان قم"

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/05/23
 
ابلاغ قرارداد "خدمات مدیریت طرح در پروژه های طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**افتتاح پروژه**
تاریخ خبر :
1400/05/10
 
افتتاح پروژه شهرک های صنعتی خوزستان همزمان با عید غدیر

منبع خبر:
**اخبار پروژه ها**
تاریخ خبر :
1400/05/09
 
پروژه ای که پروسه مکانیابی ایستگاه، طراحی فاز یک و دو و اجرای آن در کمتر از دو سال با کمک و همت همه ارکان پروژه و با خدمات مشاوره طراحی و نظارت شرکت طرح نو اندیشان به انجام رسید.

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1400/05/06
 
ابلاغ برنده شدن در مناقصه "نظارت بر احداث اسکله 5000 تنی در جزیره قشم "به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/05/06
 
ابلاغ قرارداد "خدمات طراحی، مهندسی خرید و نظارت کارگاهی پروژه طرح نگهداشت و افزایش تولید مخازن منتخب بالارود" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/04/29
 
ابلاغ قرارداد "نظارت بر عملیات اجرایی قطعات 4،3 و 5 زنجان- دندی"

منبع خبر:


    صفحه 1 از 28 ( 274 ركورد)