اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1397/12/01
 
ابلاغ قرارداد پروژه "خدمات نظارت كارگاهی و عالیه احداث مراكز بهره برداری خط لوله گاز ایلام،حسینیه و زاهدان"

منبع خبر:
**گواهی نامه**
تاریخ خبر :
1397/11/14
 
دریافت گواهینامه از شرکت پلی استر بنیس آذر ارونق

منبع خبر:
**بازدید**
تاریخ خبر :
1397/11/10
 
بازدید مجری محترم طرح خط انتقال نفت خام گوره-جاسک و کارشناسان طرح نواندیشان از محل پروژه

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1397/11/09
 
ابلاغ قرارداد پروژه "نظارت بر عملیات اجرایی بهسازی راه اصلی قطعه اول محور تکاب-دندی"

منبع خبر:
**افتتاح و بهره برداری**
تاریخ خبر :
1397/11/08
 
افتتاح و بهره برداری از پروژه پل شهدای صنعت نفت در استان لرستان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1397/10/29
 
ابلاغ قرارداد "انجام خدمات نظارت پروژه اجرای دیوار حفاظت ساحلی و استحصال پشت آن در بندر شهید بهشتی چابهار "

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1397/10/19
 
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در مناقصه نظارت بر عملیات اجرایی احداث ساختمانها و محوطه سازی ایستگاه های محور اتصال سبزوار به شبكه راه آهن كشور

منبع خبر:
**بازدید**
تاریخ خبر :
1397/10/10
 
بازدید شهردار محترم تهران، جناب آقاى دكتر حناچى و معاونین ایشان از كارگاه پروژه زیرگذر پل گیشا

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1397/10/04
 
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در مناقصه "انجام خدمات مشاوره ای مرحله سوم نظارت پروژه اجرای دیوار حفاظت ساحلی و استحصال پشت آن در بندر شهید بهشتی چابهار"

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1397/10/03
 
ابلاغ قرارداد "خدمات مرحله سوم احداث فاز 2 بندر چند منظوره خمیر"

منبع خبر:


    صفحه 1 از 10 ( 100 ركورد)