اخبار و رویداد ها
**به ثمر رسیدن یکی دیگر از پروژه های طرح نواندیشان**
تاریخ خبر :
1399/05/14
 
استقرار سومین مخزن آب‌رسانی اضطراری در محدوده آبفای منطقه ۴ تهران

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/05/08
 
ابلاغ قرارداد "ارائه خمات مشاوره مدیریت طرح و پروژه های سازمان بیمه سلامت ایران" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/05/08
 
ابلاغ قرارداد "نظارت كارگاهی و عالیه پروژه های شهرك سازی در شهركها و نواحی صنعتی استان قم"به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/05/07
 
ابلاغ قرارداد مطالعات ایمنی شهر خرم آباد

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/05/06
 
ابلاغ قرارداد مطالعات ایمنی شهر ساوه

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/05/05
 
ابلاغ قرارداد مطالعات ایمنی شهر بیرجند

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1399/05/04
 
موفقیت در مناقصه "مدیریت طرح تقاطع غیر همسطح و پلازا و كمربند شمالی اسلامشهر"

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/04/30
 
ابلاغ قرارداد"طراحی پارک ساحلی دریا کوچک چابهار و بهنگام کردن اسناد مناقصه دیوار حفاظت ساحلی آن"به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**عقد موافقتنامه**
تاریخ خبر :
1399/04/29
 
عقد موافقتنامه با شرکت سمام گستر شمال برای توسعه سایت پرورش ماهی در قفس

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/04/28
 
ابلاغ قرارداد"طراحی دیتاسنتر شهر شیراز"به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:


    صفحه 1 از 19 ( 190 ركورد)