اخبار و رویداد ها
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1400/01/30
 
ابلاغ برنده شدن در مناقصه "مهندسی تفصیلی، مهندسی خرید و مهندسی كارگاهی پروژه ABS/Rubber شرکت توسعه پلیمر پادجم"به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**بیستمین سالگرد شرکت طرح نواندیشان**
تاریخ خبر :
1400/01/21
 
20 سال خلاقیت و نوآوری
20 سال خدمت و سازندگی
20 سال رشد و بالندگی
20 سال تلاش و کوشش خستگی ناپذیر
در آستانه ورود به پانزدهمین قرن هجری خورشیدی بیستمین سال بالندگی شرکت طرح نواندیشان را گرامی می داریم.

منبع خبر:
**بیستمین سالگرد شرکت طرح نواندیشان**
تاریخ خبر :
1400/01/21
 
برگزاری مراسم بیستمین سالگرد شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**بیستمین سالگرد شرکت طرح نواندیشان**
تاریخ خبر :
1400/01/21
 
برگزاری مراسم بیستمین سالگرد شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**گواهینامه صلاحیت**
تاریخ خبر :
1400/01/18
 
وصول گواهینامه صلاحیت خدمات مدیریت طرح

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1400/01/17
 
موفقیت در مناقصه"نظارت بر عملیات اجرایی احداث قطعات 3 و 4 و 5 زنجان – دندی"

منبع خبر:
**تقدیرنامه**
تاریخ خبر :
1400/01/16
 
اخذ تقدیرنامه از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران برای پروژه ترمینال و محوطه سازی فرودگاه بین المللی لامرد

منبع خبر:
**تقدیرنامه**
تاریخ خبر :
1400/01/15
 
اخذ تقدیرنامه از شهرک های صنعتی استان قم برای پروژه "نظارت کارگاهی و عالیه شهرک های صنعتی استان قم"

منبع خبر:
**تقدیرنامه**
تاریخ خبر :
1400/01/14
 
اخذ تقدیرنامه از سازمان بنادر و دریانوردی برای پروژه "احداث موج شکن های مردمی بنادر چند منظوره کوچک"

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/12/23
 
ابلاغ قرارداد "نظارت بر شبكه اطفا حریق بندر امیرآباد" به شرکت طرح نواندیشان


منبع خبر:


    صفحه 1 از 26 ( 251 ركورد)