اخبار و رویداد ها
**بازدید**
تاریخ خبر :
1399/04/11
 
بازدید معاونت محترم عملیات فرودگاه های کشور به همراه مدیرعامل طرح نواندیشان از پروژه فرودگاه لامرد

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1399/03/27
 
موفقیت در مناقصه"ارائه خمات مشاوره مدیریت طرح و پروژه های سازمان بیمه سلامت ایران"

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/03/25
 
ابلاغ قرارداد"طراحی جهت ساخت مجتمع فرهنگی رفاهی گردشگری در شهرستان ارومیه"به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/03/11
 
ابلاغ قرارداد"مطالعات امكان سنجی، طراحی جامع و تهیه كلیه اسناد فنی مرتبط با احداث انبارهای سه گانه و كارگاه مركزی جدید و تمامی ملزومات در مجتمع پتروشیمی امیركبیر"به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**بازدید**
تاریخ خبر :
1399/03/04
 
بازدید استاندار محترم هرمزگان و هیأت همراه در روز عید فطر از پروژه میکامال

منبع خبر:
**بازدید**
تاریخ خبر :
1399/02/24
 
بازدید معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه شهید رجایی

منبع خبر:
**مراسم تقدیر**
تاریخ خبر :
1399/02/13
 
تقدیر هیات مدیره از گروه های مهندسی ایمنی و کاهش خطرات، نظارت و حمل و نقل به پاس اخذ بالاترین امتیاز ارزیابی کیفی از کارفرمایان

منبع خبر:
**کارگاه آموزشی**
تاریخ خبر :
1399/02/10
 
شركت مدیران شركت طرح نو اندیشان در کارگاه آموزشی مقابله با کووید ۱۹ در کارگاه ها

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/02/07
 
ابلاغ قرارداد"نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی و مهندسی در شهركها و نواحی صنعتی خوزستان" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/02/06
 
ابلاغ قرارداد "نظارت كارگاهی و عالیه جاده دسترسی به تاسیسات تقویت فشار گاز دهشیر"به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:


    صفحه 1 از 18 ( 174 ركورد)