اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/04/29
 
ابلاغ قرارداد "نظارت بر عملیات اجرایی قطعات 4،3 و 5 زنجان- دندی"

منبع خبر:
**بازدید**
تاریخ خبر :
1400/04/29
 
بازدید جناب آقای مهندس اله یار عضو محترم هیات عامل سازمان بنادر از کارگاه گروه صنعتی نیکزاد (پروژه اسکله رو- رو بندر امیرآباد)

منبع خبر:
**افتتاح پروژه**
تاریخ خبر :
1400/04/28
 
افتتاح بندر صیادی چیرویه با دستور ریاست محترم جمهوری برگ زرین دیگری در کارنامه درخشان TNA

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1400/04/27
 
ابلاغ برنده شدن در مناقصه "خدمات مهندسی مشاور و ستادی در پروژه های طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**افتتاح پروژه**
تاریخ خبر :
1400/04/24
 
افتتاح یکی دیگر از پروژه های طرح نو اندیشان : بهره برداری از یک پست اسکله طرح توسعه شهیدرجایی با حضور ریاست محترم جمهوری

منبع خبر:
**گواهینامه عضویت**
تاریخ خبر :
1400/04/12
 
گواهینامه عضویت در انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی

منبع خبر:
**افتتاح پروژه**
تاریخ خبر :
1400/04/07
 
افتتاح ساختمان رصدخانه ملی ایران توسط ریاست محترم جمهوری

منبع خبر:
**بازدید**
تاریخ خبر :
1400/04/06
 
بازدید آقای دکتر نوبخت از عملیات اجرایی ایستگاه راه آهن خاوران تبریز

منبع خبر:
**کتاب پروژه ها**
تاریخ خبر :
1400/03/31
 
رونمایی از کتاب پروژه های شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**گواهی عضویت**
تاریخ خبر :
1400/03/22
 
گواهی عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

منبع خبر:


    صفحه 1 از 27 ( 265 ركورد)