اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/11/04
 
ابلاغ قرارداد "طراحی ایستگاه پمپاژ، مخازن و خط انتقال آب پساب تصفیه شده شهر زرند به مجتمع فولاد زرند ایرانیان" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1400/11/02
 
ابلاغ برنده شدن در مناقصه "نظارت بر پروژه های عمرانی و خدمات فنی و مهندسی در شهرك ها و نواحی صنعتی خوزستان" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/10/25
 
ابلاغ قرارداد "مدیریت طرح تقاطع غیر همسطح میدان نماز و پلازا و كمربند شمالی اسلامشهر" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**صلاحیت**
تاریخ خبر :
1400/10/15
 
تایید گزارش نتیجه رتبه بندی شرکت طرح نواندیشان در اخذ رتبه 2 امکان سنجی گرایش آب و فاضلاب، ساختمان و شهرسازی

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/10/14
 
ابلاغ قرارداد "طراحی و نظارت بر پروژه حفاظت پیرامونی پایگاه فضایی ماهدشت" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**تقدیرنامه**
تاریخ خبر :
1400/10/12
 
اخذ تقدیرنامه از مجلس شورای اسلامی

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/10/08
 
ابلاغ قرارداد "طراحی و نظارت بر بهسازی دیوار ضلع جنوبی و جنوب شرقی ملک فردوسی بانک سپه" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/09/23
 
ابلاغ قرارداد "نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری شهریار" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/09/23
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات پل های واقع در قطعات 3 و 4 محور زنجان- دندی"به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1400/09/15
 
ابلاغ قرارداد "طراحی تفصیلی ترمینال شماره 2 مكانیزه غلات بندر امام خمینی(ره)" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:


    صفحه 1 از 30 ( 298 ركورد)