اخبار و رویداد ها
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1402/12/08
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه نظارت بر ادامه تعریض محور وركلا - گهر باران به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/11/08
 
ابلاغ قرارداد "طراحی كارخانه خوراك دام و طیور شرکت مشاهیر سازه و سیویل در بندر امام خمینی" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/11/03
 
ابلاغ قرارداد "خدمات مهندسی بازسازی و ترمیم اسلیپرهای خطوط لوله خوراك و محصول سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی"به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/11/03
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات تامین آب اضطراری در شهرستان های استان البرز " به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1402/10/25
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه مطالعات تفصیلی قطعات 10 /ب و 10 /ج محور راه آهن میانه بستان آباد تبریز به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/10/24
 
ابلاغ قرارداد "خدمات مهندسی بازسازی و ترمیم اسلیپرهای خطوط لوله خوراك و محصول سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/10/24
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات ایمنی شرکت پالایش نفت لاوان" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/10/13
 
ابلاغ قرارداد "طراحی تصفیه خانه فاضلاب شهر تایباد" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**تقدیرنامه**
تاریخ خبر :
1402/10/10
 
انتخاب شرکت طرح نواندیشان بعنوان مشاور منتخب از طرف هیات رئیسه انجمن بین المللی بتن آمریکا ACI -شاخه ایران

منبع خبر:
**تندیس**
تاریخ خبر :
1402/10/10
 
اهدای تندیس مرکز تحقیقات بتن ایران به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:


    صفحه 1 از 48 ( 479 ركورد)