اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1401/07/06
 
ابلاغ قرارداد "طراحی پایه و تفصیلی ساختمان های غیرصنعتی (N.I.B) مجتمع متانول سیراف" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1401/07/06
 
ابلاغ قرارداد"نظارت كارگاهی و عالیه پروژه های شهرك سازی در شهركها و نواحی صنعتی استان قم" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1401/06/30
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه"تهیه و تدوین فهرست‌بهای خدمات نگهداشت شهر با موضوع رفت ‌و روب و جمع‌آوری مكانیزه پسماند" به شرکت طرح نواندیشان


منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1401/06/30
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه"تهیه و تدوین فهرست بهای احداث و نگهداری فضای سبز شهرداری تهران" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1401/06/23
 
ابلاغ قرارداد "بازنگری طراحی ساختمان دانشکده پزشکی " به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1401/06/16
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه"نظارت كارگاهی و عالیه پروژه های شهرك سازی در شهركها و نواحی صنعتی استان قم" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1401/06/15
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه" طراحی جاده دسترسی به كارخانه تغلیظ مس پارسیان ایرانیان" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1401/06/14
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه"مطالعات پایش سلامت ساختمان CBC بندر خرمشهر" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1401/06/08
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه "نظارت بر عملیات اجرایی مرزن آباد – كلاردشت حدفاصل كیلومتر 0 الی 5" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1401/06/08
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه "بازطراحی خطوط آب آتش نشانی، هوای فشرده و آب برگشتی تصفیه خانه مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:


    صفحه 1 از 35 ( 345 ركورد)