اخبار و رویداد ها
**بازدید**
تاریخ خبر :
1399/08/06
 
افتتاح ساختمان رصدسرا و ساختمان خدمات رصدخانه ملی ایران بدست آقای دکتر ستاری معاون محترم ریاست جمهوری

منبع خبر:
**بازدید**
تاریخ خبر :
1399/07/23
 
بازدید جناب آقای مهندس یاجم از پروژه دیوان عدالت اداری

منبع خبر:
**بازدید**
تاریخ خبر :
1399/07/22
 
بازدید رئیس محترم دیوان عدالت اداری جناب آقای آیت الله بهرامی به همراه آقایان زرندی ، شمسیان ، ناصری ، و اعضای همراه و مدیر پروژه آقای مهندس شیرازیان از پروژه دیوان عدالت اداری

منبع خبر:
**تقدیر**
تاریخ خبر :
1399/07/08
 
تقدیر از آقای مهندس پدرام به پاس7 سال مدیریت موفق گروه مهندسی ایمنی و کاهش خطرات شركت طرح نو اندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/07/05
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات ترمیم موج شكن های مردمی جد، بیردف، گوردیم و گواتر" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**بهره برداری پروژه**
تاریخ خبر :
1399/07/02
 
بهره برداری از ترمینال فرودگاه لامرد با پذیرش مسافر

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/06/26
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات ایمنی جزیره کیش" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**تحویل موقت**
تاریخ خبر :
1399/06/26
 
تحویل موقت پروژه فرودگاه لامرد

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/06/25
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات ایمنی شهر پاکدشت" به طرح نواندیشان

منبع خبر:
**امضای قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/06/22
 
امضای قرارداد فیمابین TNA و ریاست هیأت مدیره هولدینگ پارسا فیدار برای اسکله صادرات گاز کنگان

منبع خبر:


    صفحه 1 از 21 ( 209 ركورد)