اخبار و رویداد ها
**تقدیر نامه**
تاریخ خبر :
1396/04/18
 
دریافت لوح تقدیر از شركت شهرك های صنعتی مازندران

منبع خبر:
**لوح تقدیر**
تاریخ خبر :
1396/03/01
 
اخذ لوح سپاس به مناسبت دوازدهمین نمایشگاه سواحل و بنادر و سازه های دریایی


منبع خبر:
**جلسه آغازین پروژه شهرك مسكونی ولیعصر(عسلویه)**
تاریخ خبر :
1396/02/25
 
جلسه شروع به كارپروژه تعمیر و بازسازی منازل مسكونی شهرك ولیعصر عسلویه

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1396/02/24
 
شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه " نظارت كارگاهی و عالیه پروژه روكش آسفالت و زیبا سازی محوطه مجتمع كارگاهی 8 سوله مستقر در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند"گردید.

منبع خبر:
**رونمایی از كتب پروژ ه ها**
تاریخ خبر :
1395/12/09
 
جشن رونمایی از كتاب پروژه های شركت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**تقدیر نامه**
تاریخ خبر :
1395/11/23
 
اخذ لوح سپاس به مناسبت اهدا كتاب به دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

منبع خبر:
**همایش**
تاریخ خبر :
1395/08/10
 
دوازدهمین نمایشگاه سواحل و بنادر و سازه های دریایی

منبع خبر:
**بازدید**
تاریخ خبر :
1395/08/08
 
بازدید از پروژه میكامال مهر 95

منبع خبر:
**همایش**
تاریخ خبر :
1395/07/28
 
برگزاری هجدهمین همایش صنایع دریایی كشور

منبع خبر:
** اخذ تقدیرنامه**
تاریخ خبر :
1395/06/29
 
شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ تقدیر نامه از شركت یونیلیور گردید.منبع خبر:


    صفحه 1 از 5 ( 49 ركورد)