اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1401/04/08
 
ابلاغ قرارداد "نظارت بر عملیات اجرایی محور ارومیه-مهاباد-میاندوآب قطعه 2-ب" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1401/04/06
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات تامین آب اضطراری شهر رشت" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1401/04/06
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات مدیریت ریسك و تاب آوری در امور آب و فاضلاب شهر رشت" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**تفاهمنامه همکاری**
تاریخ خبر :
1401/03/31
 
امضا تفاهمنامه همکاری با سازمان جهاد دانشگاهی تهران

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1401/03/30
 
ابلاغ قرارداد "نظارت كارگاهی و عالیه پروژه احداث پسكرانه غربی (پست A1 ) و اسكله رورو مجمتع بندری كاسپین" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**تحویل موقت**
تاریخ خبر :
1401/03/28
 
بازدید و تحویل موقت و رفع نقص پروژه چیرویه

منبع خبر:
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1401/03/28
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه "تهیه لایحه جامع ساماندهی مشاغل نا ایمن شهری شهر مشهد" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**تقدیرنامه**
تاریخ خبر :
1401/03/25
 
اخذ تقدیرنامه از دانشگاه صنعتی شریف

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1401/03/25
 
ابلاغ قرارداد "نظارت بر عملیات اجرایی احداث ترمینال 2 مكانیزه غلات منطقه ویژه بندر امام خمینی" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**عضویت**
تاریخ خبر :
1401/03/24
 
عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

منبع خبر:


    صفحه 1 از 33 ( 321 ركورد)