همکاری با ما

  

 

 

 


نام و نام خانوادگی: *
نام پدر:
شماره شناسنامه:
محل صدور:
تاریخ تولد: *    
محل تولد:
وضعیت تاهل:
تعداد فرزندان:
وضعیت نظام وظیفه: *
گروه خونی:
آدرس منزل:
تلفن: *
موبایل: *
ایمیل:
آخرین مدرک تحصیلی: *
معدل:
محل اخذ مدرک: *
سال اخذ مدرک: *
اطلاعات حرفه ای، تخصص ها و توانایی های شغلی ( سابقه کار):
توضیحات:
اینحانب متعهد می گردم که کلیه اطلاعات فوق صحیح و مطابق حقیقت بوده و مسئولیت هرگونه اظهار خلاف واقع را به عهده می گیرم: *
ضمیمه کردن رزومه: