**ابلاغ قرارداد** 1399/04/28
ابلاغ قرارداد"طراحی دیتاسنتر شهر شیراز"به شرکت طرح نواندیشان