**ابلاغ قرارداد** 1399/03/25
ابلاغ قرارداد"طراحی جهت ساخت مجتمع فرهنگی رفاهی گردشگری در شهرستان ارومیه"به شرکت طرح نواندیشان