**بیستمین سالگرد شرکت طرح نواندیشان** 1400/01/21

20 سال خلاقیت و نوآوری 20 سال خدمت و سازندگی 20 سال رشد و بالندگی 20 سال تلاش و کوشش خستگی ناپذیر  در آستانه ورود به پانزدهمین قرن هجری خورشیدی بیستمین سال بالندگی شرکت طرح نواندیشان را گرامی می داریم.