**ابلاغ قرارداد** 1400/10/08
ابلاغ قرارداد "طراحی و نظارت بر بهسازی دیوار ضلع جنوبی و جنوب شرقی ملک فردوسی بانک سپه" به شرکت طرح نواندیشان