**ابلاغ قرارداد** 1401/05/31
ابلاغ قرارداد "مطالعات فاز یك پروژه آزادراه چالوس- تنكابن- رامسر" به شرکت طرح نواندیشان