**موفقیت در مناقصه** 1402/06/26
ابلاغ موفقیت در مناقصه " مطالعات مفهومی، پایه و تفصیلی فاز 1 و 2 پروژه مجتمع ICT استان مازندران" به شرکت طرح نواندیشان