**ابلاغ قرارداد** 1402/11/08
ابلاغ قرارداد "طراحی كارخانه خوراك دام و طیور شرکت مشاهیر سازه و سیویل در بندر امام خمینی" به شرکت طرح نواندیشان