**ابلاغ قرارداد** 1396/08/30
شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ "پروژه ارائه خدمات مشاور جهت طراحی مراحل اول و دوم معماری، سازه، برق و مكانیك پروژه آزمایشگاه تست تصادف مركز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا " گردید.