**موفقیت در مناقصه** 1397/03/13
اعلام قبولی پیشنهاد خدمات مشاور شرکت طرح نواندیشان در فاز سوم طرح توسعه بندر شهید رجایی