جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1397/07/04
 
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در ارائه خدمات مشاوره"جانمایی و طراحی بنیادی پروژه احداث ترمینال و تاسیسات دریایی جاسک"
نسخه قابل چاپ خبر