جزئيات خبر

  **عضویت در کارگروه همکاری**    1397/07/10
 
شرکت طرح نواندیشان عضو کارگروه همکاری بین سازمان بنادر و دریانوردی و جامعه مهندسان مشاور ایران گردید.
نسخه قابل چاپ خبر