جزئيات خبر

  **همایش ایران و روسیه**    1398/03/26
 
شرکت در دومین همایش چشم انداز همکاری های تجاری و فرهنگی ایران و ناحیه فدرال قفقاز شمالی فدراسیون روسیه
نسخه قابل چاپ خبر