جزئيات خبر

  **تقدیر**    1398/02/21
 
تقدیر از آقای مهندس بحیرایی به پاس 16 سال مدیریت گروه نظارت شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر