جزئيات خبر

  **صدور خدمات فنی و مهندسی*    1398/04/04
 
مذاکره با استاندار محترم دمشق برای مشارکت در پروژه های عمرانی استان دمشق
نسخه قابل چاپ خبر