جزئيات خبر

  **آغاز عملیات**    1398/07/08
 
آغاز عملیات ژئوتکنیک آب عمیق پروژه جچاسک در عمق 50 متری
نسخه قابل چاپ خبر