جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1398/10/15
 
ابلاغ قرارداد "انجام مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC  تاسیسات آبگیری از دریا برای آب شیرین کن بندر کرگان" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر