جزئيات خبر

  **افتتاحیه**    1398/09/09
 
افتتاح و بهره برداری ایستگاه راه آهن میانه- بستان آباد
نسخه قابل چاپ خبر