جزئيات خبر

  **گواهی نامه**    1398/10/22
 
اخذ گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در حوزه "توسعه سامانه های نوین آبیاری" از معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
نسخه قابل چاپ خبر