جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1399/05/04
 
موفقیت در مناقصه "مدیریت طرح تقاطع غیر همسطح و پلازا و كمربند شمالی اسلامشهر"
نسخه قابل چاپ خبر