جزئيات خبر

  **تقدیرنامه**    1400/01/16
 
اخذ تقدیرنامه از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران برای پروژه ترمینال و محوطه سازی فرودگاه بین المللی لامرد
نسخه قابل چاپ خبر