جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1401/06/08
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه "بازطراحی خطوط آب آتش نشانی، هوای فشرده و آب برگشتی تصفیه خانه مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر