جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1401/06/15
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه" طراحی جاده دسترسی به كارخانه تغلیظ مس پارسیان ایرانیان" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر