جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1401/08/07
 
ابلاغ قرارداد"نظارت بر عملیات اجرایی مرزن آباد – كلاردشت حدفاصل كیلومتر 0 الی 5" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر