جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1401/08/16
 

ابلاغ موفقیت در مناقصه"مطالعات مسیر دسترسی موقت، محوطه سازی، دیوار و ساختمان های اداری بندر خمیر" به شرکت طرح نواندیشان 

نسخه قابل چاپ خبر