جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1401/11/03
 
ابلاغ قرارداد "طراحی خط انتقال آب از شهرک صنعتی گرمسار به شهرک صنعتی ایوانکی " به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر