جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1402/11/03
 
ابلاغ قرارداد "خدمات مهندسی بازسازی و ترمیم اسلیپرهای خطوط لوله خوراك و محصول سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی"به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر