جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1396/02/24
 
شركت طرح نواندیشان موفق به اخد پروژه " نظارت كارگاهی و عالیه پروژه روكش آسفالت و زیبا سازی محوطه مجتمع كارگاهی 8 سوله مستقر در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند"گردید.
نسخه قابل چاپ خبر