جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1396/08/30
 
شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ "پروژه ارائه خدمات مشاور جهت طراحی مراحل اول و دوم معماری، سازه، برق و مكانیك پروژه آزمایشگاه تست تصادف مركز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا " گردید.
نسخه قابل چاپ خبر