جزئيات خبر

  **تقدیر نامه**    1396/10/11
 
دریافت لوح تقدیر از اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
نسخه قابل چاپ خبر