جزئيات خبر

  **لوح تقدیر**    1396/12/12
 
دریافت لوح تقدیر 25 همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور با شعار توسعه حمل و نقل دریایی با رویکرد اقتصادی مقاومتی 10 و 11 بهمن ماه 1396 در منطقه چابهار
نسخه قابل چاپ خبر