نفت و گاز و پتروشیمی

زمینه فعالیت :

 • مطالعات امکان سنجی طرحهای نفت و گاز
 • طراحی خطوط انتقال نفت و گاز
 • طراحی مخازن نفت و گاز
 • طراحی تاسیسات نمک زدایی نفت و گاز
 • مطالعات ایمنی طرحهای نفت و گاز
 • ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه های نفت و گاز
 • طراحی و مشاوره طرح های تولید همزمان برق و حرارت (CHP)
 • طراحی سیستم های تولید و انتقال انرژی
 • مطالعات حفاظت انرژی
 • مطالعات بهینه‌سازی مصرف انرژی
 • طراحی سیستم‌ها و تجهیزات نیروگاه‌ها
 • مطالعات پراکنش و تشعشع انرژی
 • مشاوره شبیه‌سازی شرایط پایدار و دینامیک انرژی
 • مطالعات ارزیابی محیط زیستی طرحها
 • ارزیابی فنی اقتصادی در بخش انرژی
 • مطالعات امکان سنجی

پروژه های انجام شده:

 • مدیریت طرح پتروشیمی میاندوآب
 • مهندسی و نظارت بر پکیج 3 پالایشگاه گاز مایع کنگان
 • مدیریت طرح (PMC) پالایشگاه قشم
 • مطالعات طرح جامع توسعه منطقه تمبک
 • مطالعات طرح ساماندهی بندر صادراتی مواد نفتی ماهشهر
 • مطالعات امکان سنجی توسعه سیستم های تولید همزمان برق و حرارت ( CHP) در صنعت نفت
 • امکان سنجی عبور تاسیسات از میانگذر صادراتی مواد نفتی دریاچه ارومیه
 • مطالعات امکان سنجی توسعه سیستمهای بیوگاز در استان خوزستان
  لیست کل پروژه ها