برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی کارخانه چسب های صنعتی هنکل
نام كارفرمای پروژه: Henkel
تاريخ شروع پروژه: 1397
تاريخ پايان پروژه: 1397
موقعیت پروژه:قزوین