برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای تاسیسات تقویت فشار و اندازه گیری گاز سراب،اردبیل،تبریز،بازرگان،آستارا چلوند
نام كارفرمای پروژه: شرکت انتقال گاز ایران
تاريخ شروع پروژه: 1397
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
محل اجرا: حوزه تحت پوشش منطقه 8 عملیات انتقال گاز