برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
احداث جاده دسترسی به تأسیسات تقویت فشار گاز نائین و كاشان
نام كارفرمای پروژه: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
تاريخ شروع پروژه: 1395
تاريخ پايان پروژه: 1397
موقعیت پروژه : استان های یزد و اصفهان
پروژه احداث راه دسترسی به تأسیسات تقویت فشار گاز نائین مربوط به خط هشتم سراسری گاز کشور به طول تقریبی ۲۴ کیلومتر واقع در جنوب شهر نائین می باشد . این جاده در دو استان یزد و اصفهان قرار گرفته است .
پروژه احداث راه دسترسی به تأسیسات تقویت فشار گاز کاشان مربوط به خط هشتم سراسری گاز کشور به طول تقریبی ۱ کیلومتر واقع در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر کاشان می باشد که در جاده موجود کاشان به بادرود قرار گرفته است .