برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
نظارت كارگاهی و عالیه جاده دسترسی به تاسیسات تقویت فشار گاز دهشیر
نام كارفرمای پروژه: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
تاريخ شروع پروژه: 1399
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
موقعیت پروژه:شهرستان تفت- استان یزد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.