برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
خدمات مطالعات ترافیکی در منطقه 20 شهرداری تهران
نام كارفرمای پروژه: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
تاريخ شروع پروژه: 1398
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.