برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات طرح جامع اسكله های مسافری و گردشگری دریایی استان سیستان و بلوچستان
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر و دریانوردی
تاريخ شروع پروژه: 1399
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.