برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات ترمیم موج شكن های مردمی جد، بیردف، گوردیم و گواتر
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
تاريخ شروع پروژه: 1399
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.