برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات پایه و تفصیلی ساخت و نصب اسكله های جستجو و نجات دریایی بندر زرآباد و پسابندر
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
تاريخ شروع پروژه: 1399
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد