برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات طرح جامع مرکز لجستیک اینچه برون
نام كارفرمای پروژه: راه آهن جمهوری اسلامی ایران
تاريخ شروع پروژه: 1401
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.