برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات مسیر دسترسی موقت، محوطه سازی، دیوار و ساختمان های اداری بندر خمیر
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
تاريخ شروع پروژه: 1401
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.