مشاوره مدیریت
مشاوره مدیریت

ليست پروژها
  تهیه و تدوین فهرست‌بهای خدمات نگهداشت شهر با موضوع رفت ‌و روب و جمع‌آوری مكانیزه پسماند
نام كارفرمای پروژه: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
توضيحات پروژه:
  تهیه و تدوین فهرست بهای احداث و نگهداری فضای سبز شهرداری تهران
نام كارفرمای پروژه: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
توضيحات پروژه:
  مطالعات پایش سلامت ساختمان CBC بندر خرمشهر
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
توضيحات پروژه:
  خدمات مدیریت طرح پروژه های ساختمانی شرکت بیمه ایران سطح كشور
نام كارفرمای پروژه: شرکت بیمه ایران
توضيحات پروژه:
  مطالعات مدیریت ریسك و تاب آوری در امور آب و فاضلاب شهر رشت
نام كارفرمای پروژه: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
توضيحات پروژه:
  طراحی مفهومی ترمینال غلات مكانیزه مجتمع بندری شهید رجایی
نام كارفرمای پروژه: اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
توضيحات پروژه:
  ارزیابی و بررسی عملیات برفروبی و یخ‌زدایی معابر در شهرداری منطقه یك تهران و ارائه برنامه عملیاتی
نام كارفرمای پروژه: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
توضيحات پروژه:
یکی از چالش هایی که شهرداری منطقه 1 تهران همواره در فصول سرما با آن رو به رو بوده یخ زدگی معابر شهری منطقه است. موقعیت توپوگرافی منطقه و شرایط میکرو اقلیمی منطقه مزید بر علت یخ زدگی معابر در فصل سرما شده است. طرح پیش رو به دنبال بررسی و ارزیابی عملکرد برف روبی و یخ زدایی معابر منطقه 1 در فصول سرما و افزایش سطح پوشش خدمات برف روبی معابر (بر اساس جانمایی مناسب برف روب) و مشخص کردن معابر با سطح بحرانی بالاست. این موضوع سبب کاهش هزینه های اقتصادی به سبب افزایش بهره وری و هم سبب افزایش میزان رضایت اجتماعی گروه های ساکن در منطقه می شود.
  مطالعات مفهومی معماری دانشكده پزشكی، پیراپزشكی و پرستاری دانشگاه علوم پزشكی دزفول
نام كارفرمای پروژه: دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول
توضيحات پروژه:
ارائه طرح معماری دانشکده پزشکی به متراژ حدود 10،000 متر مربع، دانشکده پیراپزشکی به متراژ حدود 5،000 متر مربع و دانشکده پرستاری به متراژ حدود 5،000 متر مربع
  تهیه و تدوین اسناد نظام فنی و اجرایی (بسته سال 99)
نام كارفرمای پروژه: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
توضيحات پروژه:
- تهیه و تدوین اسناد مورد نیاز قراردادهای بهره برداری و نگهداری
- خدمات بروزآوری تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیرسطحی به روش رادار نفوذی زمین
  مطالعات توسعه بازار و تجاری سازی بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد كیش
نام كارفرمای پروژه: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد كیش
توضيحات پروژه:

    صفحه 1 از 5 ( 44 ركورد )