مشاوره مدیریت
مشاوره مدیریت

ليست پروژها
  تدوین و بازنگری اسناد نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
نام كارفرمای پروژه: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
توضيحات پروژه:
1- تدوین راهنمای برگزاری مناقصات پیمانکاری
2- تدوین آیین نامه خریدخدمات مشاوره در معاملات متوسط بازنگری
3-تدوین قرارداد همسان خرید کالا و مصالح عمرانی
4-دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه كسر بهای آسفالت در قراردادهای عمران شهری
5- بازنگری دستورالعمل همسان تعیین حق الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح
6-بازنگری دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه كسر بهای جداول و كفپوش های بتنی
7- بازنگری دستورالعمل انتخاب مشاور كنترل و بازرسی جوش از جمله این اسناد هستند.
  طراحی مدل كسب و كار و ارزیابی اقتصادی _ طرح توسعه اراضی 2400 و 700 هكتاری منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی
نام كارفرمای پروژه: اداره كل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: بندر امام خمینی_ اراضی مجاور بندر
ارزیابی اقتصادی و تهیه طرح كاربری اراضی و جانمایی صنایع در اراضی 700 و2400 هكتاری بندر امام خمینی
  مطالعات طرح جامع توسعه دانشگاه جندی شاپور دزفول
نام كارفرمای پروژه: دانشگاه جندی شاپور
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: دزفول_ خوزستان
  طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت بحران در بندر بوشهر
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
توضيحات پروژه:
محل انجام : بوشهر
  پروژه ارائه خدمات مشاوره در زمینه تدوین قواعد كسب و كار و مدیریت اتصال به دستگاه‌های دولتی به دیوان محاسبات كشور
نام كارفرمای پروژه: دیوان محاسبات كشور
توضيحات پروژه:
محل اجرا: تهران
نوع پروژه: تحلیل و طراحی سیستم
توضیحات: با توجه به حجم عظیم و ناهمگونی ساختاری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی (داده‌های پراکنده) تحت نظارت دیوان محاسبات كشور و همچنین در راستای کاهش پیچیدگی سیستم نظارت الكترونیك دیوان در برخورد با این حجم انبوه اطلاعات، مجموعه پرتکل‌های اطلاعاتی تعریف خواهند شد. در این پروژه به منظور اتصال دستگاه‌های تحت نظارت به سامانه نظارت الكترونیكی، این پروتکل‌ها در قالب دستورالعمل‌ها و بسته‌های کاری تشریح شده و نحوه بكارگیری پروتكل‌ها و برقراری اتصال، تعیین شده و از دستگاه‌های منتخب درخواست می‌شود بر این اساس، فعالیت‌های برقراری اتصال را به انجام برسانند.
از طرف دیگر قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و مصوبات مختلفی در کشور وجود دارد كه به عنوان ابزارهای کنترلی حسابرسان دیوان محاسبات مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به رویکرد سیستم نرم‌افزاری سنا در خصوص کمک به حسابرسان در کنترل فعالیت‌های انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی و گزارش عدم تطبیق‌ها یا تخلفات احتمالی با قوانین و مقررات کشور، لازم است اقداماتی جهت شناسایی قوانین و مقررات مرتبط صورت پذیرفته و در ادامه به منظور تبدیل شدن به فرمتی قابل خواندن توسط موتور قواعد کسب و کار سیستم نرم‌افزاری سنا، اقدام به دسته‌بندی، طبقه‌بندی و انتخاب قوانین و مقررات قابل انتقال به نرم‌افزار، در قالب قواعد حسابرسی، نمود.
  طراحی و تدوین استراتژی هلدینگ شمص تامین
نام كارفرمای پروژه: شرکت شمص تامین
توضيحات پروژه:
محل انجام : تهران
  مطالعات تدوین برنامه استراتژیک شرکت ساخت تجهیزات سپاهان و طراحی برنامه استقرار آن
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت تجهیزات سپاهان (زیرمجموعه مپنا)
توضيحات پروژه:
محل انجام : اصفهان
  پروژه مطالعات مهندسی ارزش راه‌آهن چابهار ایرانشهر
نام كارفرمای پروژه: شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور
توضيحات پروژه:
محل اجرا: تهران، چابهار و ایرانشهر
نوع پروژه: طراحی و استقرار سیستم
توضیحات: محور چابهار ایرانشهر به طول 308 كیلومتر از چابهار آغاز و پس از عبور از آبادی تیس در كنار راه اصلی آسفالته در دست ساخت چابهار- نیك‌شهر قرار گرفته و پس از عبور از نیك‌شهر، مهبان، مته سنگ، چانف، رضی، نایگون به ایرانشهر منتهی می‌گردد. طول كل پلهای این قطعه 8 كیلومتر و طول تونلها 6 كیلومتر می باشد. 164 كیلومتر از مسیر چابهار– ایرانشهر كوهستانی، 100 كیلومتر دشت و 44 كیلومتر تپه‌ماهور می‌باشد. جمعاً 16 ایستگاه از چابهار تا ایرانشهر مشخص شده است. مجموعاً 3947 متر تونل با طول زیر هزار متر و 2275 متر تونل با طول بیشتر از هزار متر در طول مسیر پیش‌بینی شده است و مجموع طول پلها 7228 متر می‌باشد.
انجام مطالعات مهندسی ارزش این محور در سال 1389 به شركت طرح نو اندیشان واگذار گردید و با پیشنهاد گزینه‌های مختلف، در نهایت گزینه مصوب شاخص ارزش را 28% افزایش داد.
  تدوین الگوی استاندارد راهنمای سیستم مدیریت بحران در سه گروه از اماکن عمومی (اماکن فرهنگی ، تجاری و اقامتی)
نام كارفرمای پروژه: شهرداری تهران – سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
توضيحات پروژه:
محل انجام : تهران
با توجه به شرایط ساختاری كلان‌شهر تهران که باعث عدم حضور به موقع نیروهای واکنش اضطراری در محل حادثه می‌شود و همچنین کمبود تجهیزات و امکانات امدادی در وضعیت كنونی، می‌توان به این نتیجه رسید که جهت کاهش خسارات جانی و مالی در ساعات اولیه پس از بروز سوانح، لازم است که نیروهای محلی، خود اقدام به عملیات امداد نموده و از ایجاد خسارات جانی و مالی بیشتر بکاهند.
این موضوع مستلزم آموزش و آمادگی قبلی می‌باشد. تشکیل، سازمان‌دهی و آموزش گروه‌های مدیریت بحران در اماکن عمومی، در راستای این هدف کلی، کمک می‌کند تا مدیریت بحران در لایه‌های پایین‌تر و به صورت غیر متمرکز عمل نموده و بدین ترتیب از شدت و اثرات سوانح کاسته شود.
برای این منظور لازم است تا راهنمای استانداردی، جهت استقرار یک سیستم مدیریت بحرانِ مناسب و تشکیل گروه‌های مدیریت بحران، تهیه شده و در اختیار اماکن قرار گیرد.
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، جهت تهیه راهنمای مورد نظر در مورد سه گروه از اماكن عمومی، با توجه به سابقه شركت طرح نو اندیشان در پروژه های مدیریت بحران، تدوین الگوی استاندارد راهنمای سیستم مدیریت بحران در سه گروه از اماکن عمومی (تجاری، اقامتی و فرهنگی) را به گروه مدیریت شرکت طرح نواندیشان واگذار نمود.

    صفحه 1 از 4 ( 31 ركورد )