مشاوره مدیریت
مشاوره مدیریت

ليست پروژها
  ارائه خدمات مشاوره برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی جهت مشارکت در احداث زیرساخت های شهرك صنعتی فولاد
نام كارفرمای پروژه: شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان
توضيحات پروژه:
  طرح امكان‌سنجی راه های دسترسی شهر جدید علوی (با رویكرد انتشار اوراق مشاركت)
نام كارفرمای پروژه: شرکت عمران شهر جدید علوی
توضيحات پروژه:
  طرح جامع توسعه خدمات درمانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران
نام كارفرمای پروژه: دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران
توضيحات پروژه:
  ایجاد و راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی زنجان
نام كارفرمای پروژه: شرکت آتین سازه
توضيحات پروژه:
  تهیه و تدوین فهرست‌بهای خدمات نگهداشت شهر با موضوع رفت ‌و روب و جمع‌آوری مكانیزه پسماند
نام كارفرمای پروژه: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
توضيحات پروژه:
  تهیه و تدوین فهرست بهای احداث و نگهداری فضای سبز شهرداری تهران
نام كارفرمای پروژه: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
توضيحات پروژه:
  خدمات مدیریت طرح پروژه های ساختمانی شرکت بیمه ایران سطح كشور
نام كارفرمای پروژه: شرکت بیمه ایران
توضيحات پروژه:
  مطالعات مدیریت ریسك و تاب آوری در امور آب و فاضلاب شهر رشت
نام كارفرمای پروژه: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
توضيحات پروژه:
  طراحی مفهومی ترمینال غلات مكانیزه مجتمع بندری شهید رجایی
نام كارفرمای پروژه: اداره كل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
توضيحات پروژه:

    صفحه 1 از 5 ( 48 ركورد )