راه و راه آهن

ليست پروژها
  طراحی جاده دسترسی کارخانه تغلیظ مس پارسیان
نام كارفرمای پروژه: شرکت انرژی گستر نصیر
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی مرزن آباد – كلاردشت حدفاصل كیلومتر 0 الی 5
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  مطالعات فاز یك پروژه آزادراه چالوس- تنكابن- رامسر
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی محور ارومیه-مهاباد-میاندوآب قطعه 2-ب(دارلك-ترشكان)
نام كارفرمای پروژه: اداره كل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی
توضيحات پروژه:
  مطالعات پل های واقع در قطعات 3 و 4 محور زنجان- دندی
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی احداث قطعات 3 و 4 و 5 زنجان – دندی
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
- عملیات بهسازی و احداث قطعه سوم محور زنجان - دندی - تخت سلیمان از کیلومتر 000+ 15 تا 775+ 41
- عملیات بهسازی و احداث محور زنجان- دندی- تخت سلیمان (قطعه 4، گردنه چایرلو) از کیلومتر 775 +41 تا 150+ 51
-باقیمانده عملیات بهسازی و احداث محور زنجان - دندی - تخت سلیمان (قطعه 4، گردنه چایرلو) از کیلومتر 150+ 51 تا 566 +72
-باقیمانده عملیات احداث پل 7 دهانه 10 متری رودخانه حلب محور زنجان – دندی (قطعه 5)
  نظارت بر عملیات تکمیلی احداث ساختمان‌ و محوطه‌سازی ایستگاه‌ راه آهن ترکمانچای
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات تکمیلی احداث ساختمان‌ و محوطه‌سازی ایستگاه‌ راه آهن تیکمه داش
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات تکمیلی احداث ساختمان‌ و محوطه‌سازی ایستگاه‌ راه آهن خاوران
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  مطالعات پایانه جنوبی خط 3 متروی تهران (پایانه آزادگان)بصورت EPCF
نام كارفرمای پروژه: راه آهن شهری تهران و حومه
توضيحات پروژه:

    صفحه 1 از 8 ( 76 ركورد )