راه و راه آهن

ليست پروژها
  مطالعات پل های واقع در قطعات 3 و 4 محور زنجان- دندی
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی احداث قطعات 3 و 4 و 5 زنجان – دندی
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
- عملیات بهسازی و احداث قطعه سوم محور زنجان - دندی - تخت سلیمان از کیلومتر 000+ 15 تا 775+ 41
- عملیات بهسازی و احداث محور زنجان- دندی- تخت سلیمان (قطعه 4، گردنه چایرلو) از کیلومتر 775 +41 تا 150+ 51
-باقیمانده عملیات بهسازی و احداث محور زنجان - دندی - تخت سلیمان (قطعه 4، گردنه چایرلو) از کیلومتر 150+ 51 تا 566 +72
-باقیمانده عملیات احداث پل 7 دهانه 10 متری رودخانه حلب محور زنجان – دندی (قطعه 5)
  نظارت بر عملیات تکمیلی احداث ساختمان‌ و محوطه‌سازی ایستگاه‌ راه آهن ترکمانچای
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات تکمیلی احداث ساختمان‌ و محوطه‌سازی ایستگاه‌ راه آهن تیکمه داش
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات تکمیلی احداث ساختمان‌ و محوطه‌سازی ایستگاه‌ راه آهن خاوران
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  مطالعات پایانه جنوبی خط 3 متروی تهران (پایانه آزادگان)بصورت EPCF
نام كارفرمای پروژه: راه آهن شهری تهران و حومه
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی محور سه راهی غیزانیه - قبرسید - نمره یک
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
محور غیزانیه تا نمره یک به طول 35 کیلومتر به منظور رفع نقاط حادثه‌خیز در حال دوبانده شدن است. نظارت بر عملیات اجرایی این محور به TNA واگذارشده است.
  نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای قطعه 6 آزادراه ارومیه-تبریز
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور-معاونت ساخت و توسعه آزادراه ها
توضيحات پروژه:
  مطالعات طراحی پایه و توجیه نهایی و پدافند غیر عامل محور راه آهن لار- زاد محمود
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور-معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات تکمیلی احداث ساختمان‌ و محوطه‌سازی ایستگاه‌ راه آهن بستان آباد
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:

    صفحه 1 از 8 ( 72 ركورد )