نظارت

ليست پروژها
  نظارت عالیه و کارگاهی پروژه روكش آسفالت و زیباسازی محوطه مجتمع كارگاهی 8 سوله مستقر در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند
نام كارفرمای پروژه: سازمان منطقه آزاد اروند
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: شهرک صنعتی خرمشهر
در این پروژه طرح مقاوم سازی وبهسازی معابر در دستورکار قرار گرفت که قسمتی از اراضی 160 هکتاری به این مشاور واگذار و پس از طرح به پیمانکار (سازمان عمران شهرداری آبادان ) واگذار گردید. دراین پروژه سه معبر اصلی و محوطة 8 سوله بازسازی گردید.
  نظارت بر پروژه شهرک صنعتی خاوران (خاورشهر)
نام كارفرمای پروژه: شرکت شهرک های صنعتی تهران
توضيحات پروژه:
محل پروژه:کیلومتر11 بزرگراه امام رضا
طرح نظارت بر پروژه های راهسازی و ابنیه شهرک های صنعتی تهران
شهرک صنعتی خاوران به وسعت50 هکتار تاسیس شده و زیر نظر شرکت شهرک های صنعتی تهران مشغول فعالیت می باشد.پروژه تحت نظارت این شرکت شامل احداث منبع هوایی 200 مترمکعبی بوده است.
  طرح و نظارت بر ساختمان پاس كشتی و باشگاه ملوانان بندر شهید بهشتی چابهار
نام كارفرمای پروژه: اداره كل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: بندر شهید بهشتی - چابهار - استان سیستان و بلوچستان
  نظارت بر ساخت محوطه بار انداز 13 هكتاری شلمچه
نام كارفرمای پروژه: منطقه آزاد اروند (AFZ)
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: منطقه آزاد اروند _ شلمچه
  نظارت بر پروژه شهرک صنعتی شمس آباد
نام كارفرمای پروژه: شرکت شهرک های صنعتی تهران
توضيحات پروژه:
محل پروژه:کیلومتر 40 بزرگراه تهران–قم
طرح نظارت بر پروژه های راهسازی و ابنیه شهرک های صنعتی تهران
شهرک صنعتی شمس آباد در سال 1369 به وسعت2891 هکتار تاسیس شدهو زیر نظر شرکت شهرک های صنعتی تهران مشغول فعالیت می باشد. پروژه های تحت نظارت این شرکت شامل زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری در فاز توسعه و احداث مجتمع های کارگاهی بوده است.
  نظارت بر پروژه شهرک صنعتی عباس آباد
نام كارفرمای پروژه: شرکت شهرک های صنعتی تهران
توضيحات پروژه:
محل پروژه:کیلومتر 45 بزرگراه امام رضا،محور تهران - گرمسار
طرح نظارت بر پروژه های راه سازی و ابنیه شهرک های صنعتی تهران
شهرک صنعتی عباس آباد در سال 1369 به وسعت1030 هکتار تاسیس شده و زیر نظر شرکت شهرک های صنعتی تهران مشغول فعالیت می باشد. پروژه های تحت نظارت این شرکت شامل تهیه مصالح و عملیات اجرایی آسفالت شهرکو شبکه جمع آوری آب های سطحی بوده است.
  نظارت بر پروژه شهرک صنعتی پرند
نام كارفرمای پروژه: شرکت شهرک های صنعتی تهران
توضيحات پروژه:
محل پروژه: کیلومتر 35 جاده تهران - ساوه
طرح نظارت بر پروژه های راهسازی و ابنیه شهرک های صنعتی تهران
شهرک صنعتی پرند در سال 1381 به مساحت 358 هکتار تاسیس شده و زیر نظر شرکت شهرک های صنعتی تهران مشغول فعالیت می باشد. پروژه های تحت نظارت این شرکت شامل عملیات آسفالت و روسازی و خط انتقال فاضلاب و شبکه توزیع پساب شهرک صنعتی پرند بوده است.
  نظارت بر پروژه شهرک صنعتی سالاریه
نام كارفرمای پروژه: شرکت شهرک های صنعتی تهران
توضيحات پروژه:
محل پروژه: کیلومتر 85 جاده تهران- ورامین
طرح نظارت بر پروژه های راهسازی و ابنیه شهرک های صنعتی تهران
شهرک صنعتی سالاریه در سال 1369 به مساحت 504 هکتار تاسیس شده و زیر نظر شرکت شهرک های صنعتی تهران مشغول فعالیت می باشد. پروژه تحت نظارت این شرکت احداث ساختمان درمانگاه شهرک سالاریه بوده است.
  نظارت بر پروژه شهرک صنعتی نصیرآباد
نام كارفرمای پروژه: شرکت شهرک های صنعتی تهران
توضيحات پروژه:
محل پروژه:کیلومتر 30 جاده قدیم تهران - ساوه
طرح نظارت بر پروژه های راهسازی و ابنیه شهرک های صنعتی تهران
شهرک صنعتی نصیرآباد در سال 1369 به مساحت 260 هکتار تاسیس شده و زیر نظر شرکت شهرک های صنعتی تهران مشغول فعالیت می باشد. پروژه های تحت نظارت این شرکت شامل پروژه زیر سازی و آسفالت 30 هکتاری، محوطه سازی ساختمان تجاری فن آوری و مسجد، احداث مجتمع کارگاهی ناحیه صنعتی دهک، تهیه و نصب تابلو سه وجهی و تابلو راهنما، اجرای دیوار و فنس کشی محوطه چاه و منابع آب و زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی شهرک نصیرآباد بوده است.
  نظارت بر پروژه شهرک صنعتی خوارزمی
نام كارفرمای پروژه: شرکت شهرک های صنعتی تهران
توضيحات پروژه:
محل پروژه:کیلومتر45 بزرگراه امام رضا،محورتهران گرمسار
طرح نظارت بر پروژه های راهسازی و ابنیه شهرک های صنعتی تهران
شهرک صنعتی خوارزمی در سال 1369 به مساحت 324 هکتار تاسیس شده و زیر نظر شرکت شهرک های صنعتی تهران مشغول فعالیت می باشد. پروژه های تحت نظارت این شرکت شامل احداث منبع هوایی شهرک و ترمیم سقف های ساختمان اداری شهرک صنعتی خوارزمی بوده است.

    صفحه 1 از 9 ( 90 ركورد )