سازه و سیویل (ساختمان و معماری)
سازه و سیویل

ليست پروژها
  مطالعات مفهومی، پایه و تفصیلی پروژه مجتمع ICT استان مازندران
نام كارفرمای پروژه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
توضيحات پروژه:
  طراحی ترمینال و ساختمانهای جنبی فرودگاه آباده
نام كارفرمای پروژه: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
توضيحات پروژه:
  طراحی ساختمان اداری کارخانه مس پارسیان
نام كارفرمای پروژه: انرژی گستر نصیر
توضيحات پروژه:
  مطالعات پایش سلامت ساختمان CBC بندر خرمشهر
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
توضيحات پروژه:
  طراحی پایه و تفصیلی ساختمان های غیرصنعتی (N.I.B) مجتمع متانول سیراف
نام كارفرمای پروژه: شرکت پتروشیمی سیراف انرژی
توضيحات پروژه:
  طراحی مجموعه دیتاسنتر گمركات اصفهان
نام كارفرمای پروژه: اداره کل گمرکات استان اصفهان
توضيحات پروژه:
  طراحی و نظارت بهسازی شعبه ارزی میدان فردوسی بانک سپه
نام كارفرمای پروژه: بانک سپه
توضيحات پروژه:
  طراحی و نظارت بر پروژه حفاظت پیرامونی پایگاه فضایی ماهدشت
نام كارفرمای پروژه: سازمان فضایی ایران
توضيحات پروژه:
  مطالعات طراحی احداث دانشكده پرستاری، مامایی و پیراپزشكی دزفول
نام كارفرمای پروژه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول
توضيحات پروژه:
  طراحی دیتاسنتر شهر شیراز
نام كارفرمای پروژه: موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: شیراز
طراحی ساختمان دیتاسنتر شیراز شامل زیرزمین جهت استقرار تجهیزات ساختمان و طبقه همکف، اول و دوم برای سالن‌های سرور و اتاق‌های پشتیبانی می باشد
که مجموع متراژ حدود 5824 مترمربع با احتساب مشاعات، اتاق نگهبانی، آسانسور، پله فرار و ... خواهد بود

    صفحه 1 از 8 ( 71 ركورد )