سازه و سیویل (ساختمان و معماری)
سازه و سیویل

ليست پروژها
  طراحی کارخانه چسب Henkel
نام كارفرمای پروژه: Henkel
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه:قزوین
  طراحی ساختمان مركز توزیع برق كرمانشاه
نام كارفرمای پروژه: شرکت پخش رازی
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: کرمانشاه
  طرح توسعه بیمارستان نظام مافی
نام كارفرمای پروژه: دانشکده علوم پزشکی دزفول
توضيحات پروژه:
طرح توسعه بیمارستان نظام مافی شوش به مساحت 3484 درسه طبقه طراحی گردیده است . بخشهایی که درطرح توسعه پیش بینی شده است شامل 32 تخت بخش بستری داخلی ، 32 تخت بخش بستری جراحی و 32 تخت بخش بستری زنان وزایمان و کودکان می باشد
  ارائه خدمات مشاوره مرحله اول، دوم و سوم، نقشه برداری و ژئوتکنیک مرکز جامع توانبخشی سرپل ذهاب
نام كارفرمای پروژه: سازمان بهزیستی استان کرمانشاه
توضيحات پروژه:
ساختمان مرکز توانبخشی با زیر بنای حدود 940 متر مربع در بلوارشهید باهنر شهرستان سرپل ذهاب طراحی و احداث گردید. ساختمان شامل طبقه زیرزمین با زیربنای 172 متر که به فضاهای موتورخانه و انبار و سرویس اختصاص داده شده است و طبقه همکف با زیربنای 768 متر که به فضاهای معاینه ، فیزیوتراپی، مددکاری، آبدرمانی، کلاس های درس اختصاص داده شده است .
  مطالعات فاز 1 و 2 پارکینگ طبقاتی مجلس شورای اسلامی
نام كارفرمای پروژه: مجلس شورای اسلامی
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: تهران
  خدمات مطالعات مرحله اول و دوم ساختمان تست تصادف خودرو مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
نام كارفرمای پروژه: گروه خودروسازی سایپا
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: تهران
  خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه احداث ساختمان ها و محوطه سازی ایستگاه قله رصدخانه ملی ایران
نام كارفرمای پروژه: پژوهشگاه دانشهای بنیادی
توضيحات پروژه:
پیمانكار: شركت ساختمانی بن دژ كاو
مجری طرح: رصد خانه ملی ایران
رصدخانه ملی ایران بر روی قله گرگش در حوالی شهر كاشان(فاصله 50 كیلومتر) به ارتفاع تقریبی 3600 متر از سطح دریا مكانیابی گردیده است. راه دسترسی اختصاصی به سایت قله در جاده فرعی قمصر كامو واقع گردیده كه طول این راه در حدود 11 كیلومتر می باشد. رصدخانه شامل دو ایستگاه اصلی مشتمل بر ایستگاه قله و رصدسرا است. هدف از اجرای پروژه حاضر، احداث ساختمانها (خدماتی، محفظه و تلسكوپ،پستهای برق مجموعاً 1550 متر مربع) و .محوطه به متراژ 1295 متر مربع) است.
  طراحی پل شهدای صنعت نفت استان لرستان
نام كارفرمای پروژه: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
توضيحات پروژه:
کارفرما: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
موقعیت پروژه: استان لرستان
  مطالعات مراحل اول و دوم ساماندهی بازار دستفروشان خرمشهر
نام كارفرمای پروژه: سازمان منطقه آزاد اروند
توضيحات پروژه:
بازار مقاومت واقع در خیابان آیت ا... خامنه­ ای یکی از مراکز اصلی تجاری خرمشهر می باشد که تراکم بالایی از دست فروشان را در کنار مغازه داران در خود دارد. به طور متوالی و روزانه خیل عظیم خریداران از نقاط مختلف شهر، برای خرید به این بازار مراجعه می نمایند.
جهت­دار بودن جریان­ های تقاضا به سمت این منطقه مسائل مختلف مرکزیت این نقطه را تشدید نموده است.حضور دست فروشان بلوار پاسداران (محور موازی خیابان آیت ا.. خامنه ­ای) که امتداد فعالیت ­های اقتصادی بازار مرکزی خرمشهر در فضای شهری می باشند، سبب گردیده این محدوده بیش از آنکه به عنوان قلب تپنده شهر ایفای نقش نماید، به عنوان یک معضل در شهر مطرح باشد. ساماندهی چنین فضایی و تعیین تکلیف در مورد چگونگی مواجهه با آن نیازمند بذل نگاهی جامع به محدوده مورد مطالعه و جایگاه آن در شهر و نقش آن در نظام اقتصادی، اجتماعی شهر می باشد.از این روی در طرح حاضر تلاش شده به ساماندهی بازار دست فروشان خیابان پاسداران پرداخته شود و گزینه های .ساماندهی این بازار مورد بررسی و طراحی قرار گیرد.
  خدمات طراحی مهندسی کارخانه یونیلیور در قزوین
نام كارفرمای پروژه: شرکت یونیلیور ایران
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: شهرک صنعتی قزوین

    صفحه 1 از 5 ( 48 ركورد )