سد و منابع آب
سد و منابع آب

ليست پروژها
  ارائه خدمات مهندسی برای احداث پروژه واحد Ro جدید شرکت پالایش نفت آبادان
نام كارفرمای پروژه: شرکت پالایش نفت آبادان
توضيحات پروژه:
  مطالعات مفهومی و مطالعه پایه جهت جمع آوری، تصفیه و دفع پساب تولیدی میدان نفتی ابوذر
نام كارفرمای پروژه: شرکت نفت فلات قاره ایران (IOOC)
توضيحات پروژه:
  مطالعات سیل بند، تونل محصول و راه دسترسی به سایت كارخانه فولاد گهر فرزانگان پارس
نام كارفرمای پروژه: شرکت گهر فرزانگان پارس
توضيحات پروژه:
  طراحی خط انتقال آب از شهرک صنعتی گرمسار به شهرک صنعتی ایوانکی به طول 30 کیلومتر
نام كارفرمای پروژه: شهرک های صنعتی استان سمنان
توضيحات پروژه:
  بازطراحی خطوط آب آتش نشانی، هوای فشرده و آب برگشتی تصفیه خانه مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
نام كارفرمای پروژه: مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
توضيحات پروژه:
  مطالعات تامین آب اضطراری شهر رشت
نام كارفرمای پروژه: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
توضيحات پروژه:
  مطالعات مدیریت ریسك و تاب آوری در امور آب و فاضلاب شهر رشت
نام كارفرمای پروژه: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
توضيحات پروژه:
  طراحی ایستگاه پمپاژ، مخازن و خط انتقال آب پساب تصفیه شده شهر زرند به مجتمع فولاد زرند ایرانیان
نام كارفرمای پروژه: شرکت فولاد زرند ایرانیان
توضيحات پروژه:
  خدمات بازرسی زیرسطحی و مطالعات اولیه خارج سازی مغروقه های رودخانه بهمنشیر
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر و دریانوردی
توضيحات پروژه:
  مطالعات تامین آب اضطراری شهر مشهد
نام كارفرمای پروژه: شرکت آب و فاضلاب مشهد
توضيحات پروژه:

    صفحه 1 از 6 ( 58 ركورد )