نفت و گاز و پتروشیمی

ليست پروژها
  خدمات مدیریت طرح و كنترل طرح های زیربنایی شركت ملی پترو شیمی در مناطق ویژه و سایر مناطق
نام كارفرمای پروژه: شركت ملی پتروشیمی (NPC )
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پارس(عسلویه) _ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر
  مطالعات پایه و تفضیلی تاسیسات تقویت گاز دهشیر و ندوشن
نام كارفرمای پروژه: شركت مهندسی و توسعه گاز ایران
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: استان یزد
  طراحی آب برگشتی به دریا (out fall)، پالایشگاه های فاز20 و21 پارس جنوبی بصورت EPC با مشاركت شركت آذر سیماب
نام كارفرمای پروژه: شركت مهندسی و ساختمان صنعت نفتOIEC
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: عسلویه _ استان بوشهر
  مطالعات مكانیابی احداث مخازن نفتی به ظرفیت 10 میلیون بشكه درگناوه
نام كارفرمای پروژه: شركت پترو امید آسیا
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: گناوه _استان بوشهر
  مطالعه و طراحی ایستگاه گاز رسانی کیش با همكاری شرکت فریاب جنوب
نام كارفرمای پروژه: شرکت ملی گاز ایران
توضيحات پروژه:
محل انجام :هرمزگان
  مدیریت طرح پتروشیمی میاندوآب
نام كارفرمای پروژه: شركت پتروشیمی باختر _ شركت پتروشیمی میاندوآب
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: 15 كیلومتری شهرستان میاندوآب _ استان آذربایجان غربی
مدیریت طرح، ساخت و راه اندازی مجتمع پتروشیمی تولید pvc به ظرفیت 440 هزار تن و تولید 50 هزار تن سود كاستیك درسال و با هزینه تقریبی یك میلیارد یورو
  مدیریت طرح پالایشگاه میعانات گازی آدیش قشم
نام كارفرمای پروژه: شركت AIOC
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: جزیره قشم _ استان هرمزگان
مدیریت طرح كلیه مراحل مهندسی _ خریدو ساخت پالایشگاه میعانات گازی به ظرفیت 140 هزار بشكه در روز با برآورد اولیه 700 میلیون دلار
  مطالعات طراحی تفضیلی مخازن نفت (ماهشهر)
نام كارفرمای پروژه: شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
توضيحات پروژه:
محل پروژه: مجیدیه _ ماهشهر
  طراحی سیستم اوت فال پالایشگاه های فاز 9 و10 پارس جنوبی بصورت EPC با مشاركت شركت پرلیت
نام كارفرمای پروژه: شركت مهندسی و ساختمان صنعت نفتOIEC
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: عسلویه _ فازهای 9 و 10
  طراحی سایت خدمات پشتیبانی شركت ملی صادرات گاز ایران در منطقه تمبك
نام كارفرمای پروژه: شركت ملی صادرات گاز ایران(NIGEC)
توضيحات پروژه:
نوع پروژه:مطالعاتی

محل اجرا : 10 كیلومتری شرق شهر كنگان
توضیحات : سایت خدمات پشتیبانی تمبك به منظور ارائه خدمات اداری، رفاهی، اقامتی و تفریحی برای
پرسنل و میهمانان شركت ملی صادرات گاز در منطقه تمبك طراحی شده است .انجام مطالعات مرحله اول
مطالعات مرحله دوم معماری ، سازه و تاسیسات مكانیكی و برقی كلیه ساختمانها و محوطه این سایت به
مساحت 5 هكتارتوسط شركت طرح نواندیشان انجام گردید.

    صفحه 1 از 2 ( 16 ركورد )