نفت و گاز و پتروشیمی

ليست پروژها
  مطالعات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای تاسیسات تقویت فشار و اندازه گیری گاز سراب،اردبیل،تبریز،بازرگان،آستارا چلوند
نام كارفرمای پروژه: شرکت انتقال گاز ایران
توضيحات پروژه:
محل اجرا: حوزه تحت پوشش منطقه 8 عملیات انتقال گاز
  خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اصلاح نشست اسلیپرهای خطوط لوله اصلی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
نام كارفرمای پروژه: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
شمع ریزی و اجرای تیر فلزی در زیر خط خوراک محصول به طول 2200متر با تعداد 460 شمع
  طراحی مرحله اول و دوم ابنیه جانبی ایستگاه های تقویت فشار گاز خنج، جهرم، خاوران، صفاشهر و ارسنجان
نام كارفرمای پروژه: شرکت توسعه مهندسی شرکت ملی گاز ایران
توضيحات پروژه:
پروژه طراحی مرحله اول و دوم مأمورسراهای شرکت گاز ، شامل 5 ساختمان مأمورسرا درپنج ایستگاه تقویت فشار استان فارس می باشد . این ساختمانها درایستگاه های تقویت فشار گاز صفاشهر ، خاوران ، خنج ، ارسنجان و جهرم ساخته خواهند شد .ساختمان مأمورسرای ایستگاه گاز صفاشهر دریک طبقه و بازیربنای 888 مترمربع طراحی شده است .ساختمان مأمورسرای ارسنجان در2 طبقه وبازیربنای 887 مترمربع طراحی شده است .ساختمان مأمورسرای ایستگاه گاز خاوران در 2طبقه وبا زیربنای 1062 مترمربع طراحی شده است. ساختمان مأمورسرای جهرم در2طبقه وبازیربنای 1050مترمربع طراحی شده است .ساختمان مأمورسرای خنج در2 طبقه وزیربنای 1125 طراحی شده است. این ساختمان ها به صورت یک ویا 2 طبقه باتوجه به نیازهای کارفرما وبازیربنای کلی 5000 مترمربع طراحی شده اند.
  خدمات مدیریت طرح و كنترل طرح های زیربنایی شركت ملی پترو شیمی در مناطق ویژه و سایر مناطق
نام كارفرمای پروژه: شركت ملی پتروشیمی (NPC )
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پارس(عسلویه) _ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر
  مطالعات پایه و تفضیلی تاسیسات تقویت گاز دهشیر و ندوشن
نام كارفرمای پروژه: شركت مهندسی و توسعه گاز ایران
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: استان یزد
  طراحی آب برگشتی به دریا (out fall)، پالایشگاه های فاز20 و21 پارس جنوبی بصورت EPC با مشاركت شركت آذر سیماب
نام كارفرمای پروژه: شركت مهندسی و ساختمان صنعت نفتOIEC
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: عسلویه _ استان بوشهر
  مطالعات مكانیابی احداث مخازن نفتی به ظرفیت 10 میلیون بشكه درگناوه
نام كارفرمای پروژه: شركت پترو امید آسیا
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: گناوه _استان بوشهر
  مطالعه و طراحی ایستگاه گاز رسانی کیش با همكاری شرکت فریاب جنوب
نام كارفرمای پروژه: شرکت ملی گاز ایران
توضيحات پروژه:
محل انجام :هرمزگان
  مدیریت طرح پتروشیمی میاندوآب
نام كارفرمای پروژه: شركت پتروشیمی باختر _ شركت پتروشیمی میاندوآب
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: 15 كیلومتری شهرستان میاندوآب _ استان آذربایجان غربی
مدیریت طرح، ساخت و راه اندازی مجتمع پتروشیمی تولید pvc به ظرفیت 440 هزار تن و تولید 50 هزار تن سود كاستیك درسال و با هزینه تقریبی یك میلیارد یورو
  مدیریت طرح پالایشگاه میعانات گازی آدیش قشم
نام كارفرمای پروژه: شركت AIOC
توضيحات پروژه:
محل انجام پروژه: جزیره قشم _ استان هرمزگان
مدیریت طرح كلیه مراحل مهندسی _ خریدو ساخت پالایشگاه میعانات گازی به ظرفیت 140 هزار بشكه در روز با برآورد اولیه 700 میلیون دلار

    صفحه 1 از 2 ( 19 ركورد )