نفت و گاز و پتروشیمی

ليست پروژها
  ارائه خدمات مهندسی جهت فعالیت های طراحی و سیویل، سازه و معماری در پروژه های جاری کارفرما
نام كارفرمای پروژه: شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی
توضيحات پروژه:
  طراحی پایه دو مخزن 350.000 بشكه ای نفت خام سنگین
نام كارفرمای پروژه: شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم
توضيحات پروژه:
  خدمات مهندسی ،نظارت كارگاهی و بازنگری طراحی پروژه های شركت پایانه های نفتی ایران
نام كارفرمای پروژه: شركت پایانه های نفتی ایران
توضيحات پروژه:
  مهندسی تفصیلی، خرید و نظارت كارگاهی پروژه ABS/Rubber شرکت توسعه پلیمر پادجم
نام كارفرمای پروژه: شرکت توسعه پلیمر پادجم
توضيحات پروژه:
  خدمات طراحی و مهندسی پروژه عملیات محور افزایش و نگهداشت تولید مخازن منتخب بالارود
نام كارفرمای پروژه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
توضيحات پروژه:
  طراحی تفصیلی و مهندسی خرید پروژه یوتیلیتی و آفسایت پتروشیمی بوشهر
نام كارفرمای پروژه: محتمع پتروشیمی بوشهر
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: پارس 2
  مطالعات آب‌های زیرزمینی و تثبیت بستر مخازن واحد 143 پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
نام كارفرمای پروژه: شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
توضيحات پروژه:
محل اجرای پروژه: عسلویه
  نظارت كارگاهی و عالیه جاده دسترسی به تاسیسات تقویت فشار گاز دهشیر
نام كارفرمای پروژه: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه:شهرستان تفت- استان یزد
  خدمات مشاوره جانمایی و طراحی بنیادی احداث ترمینال و تأسیسات دریایی جاسک
نام كارفرمای پروژه: شرکت مهندسی و توسعه نفت
توضيحات پروژه:
موقعیت پروژه: هرمزگان، بندر جاسک
شرکت مهندسی و توسعه نفت در نظر دارد پایانه بین المللی صادرات/ واردات نفت خام جاسک را در مقیاس جهانی در اراضی ساحلی دریای عمان در بخش مرکزی شهرستان جاسک- استان هرمزگان احداث نماید.
  مطالعات مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای تاسیسات تقویت فشار و اندازه گیری گاز سراب،اردبیل،تبریز،بازرگان،آستارا چلوند
نام كارفرمای پروژه: شرکت انتقال گاز ایران
توضيحات پروژه:
محل اجرا: حوزه تحت پوشش منطقه 8 عملیات انتقال گاز

    صفحه 1 از 4 ( 32 ركورد )